Släkterna Hjelm och Leindal - En resa genom fem sekler, bland torpare och knektar som krigat både mot fransmän och ryssar.

Många drog ut i krig, en del kom hem, några satt i fångläger under svåra umbäranden.

Några kom aldrig hem utan dog i leran, smutsen och blodet