home

I Fäders Spår För Framtids Kunskap

De olika dokumentens sida

Under sidan dokumentens har jag samlat de dokument som jag har hittat, vissa är avskrifter som min morbor Sune gjort på 60-talet då han tillbrigande mycket tid på Landsarkivet i Uppsala, samt de egna dokument jag har hittat i samband med min släktforskning.

Jag hittade de olika dokumenten i samband med min fars bortgång och jag och mina syskon gick igenom bostaden i samband med föräljningen år 2000. Dessa dokument sporrade mig att börja med min släktforskning som i denna berättelse består av 128 familjer och sammanlagt 596 personer.

Dokumenten består huvudsakligen av bouppteckningar och sockenstämmoprotokoll från Rimbo- och Lovö socknar. Dessa ger en relativt god bild av hur människor levde och hur de hade det rent ekonomiskt.

Med bland annat hjälp av de olika bouppteckningarna och sockenstämmoprotokollen har jag kunnat skriva några levnadshistorier om både intressanta människor och knektar

Torpet Sandviks historia genom 200 år
top