home

I Fäders Spår För Framtids Kunskap

Människornas sida

Släkterna Hjelm och Leindahl består i huvudsak av torpare, bönder, dagsverksarbetare, inhysehjon och i några fall även fattighjon. Båda släkterna kommer från mellansverige, från Dalarna i norr via Stockholm, Södermanland, Östergötland och Halland i sydväst

Några levde för länge sedan Häxprocessernas tid, en tid under andra hälften av 1600-talet, som får anses, och anses av många, som en av de största rättsövergreppen som skett i Sverige. Under perioden 1668 – 1676 avrättades omkring 300 personer i Sverige. I Älvdalen socken i Dalarna avrättades sju personer.
top